Người đàn ông xấu trai tóc bổ luống tặng hoa hồng

Người đàn ông xấu trai tóc bổ luống tặng hoa hồng

Dùng để comment trong các status có ảnh gái xinh thì đúng best.