Người đàn ông xách một két bia thì sai, xách hai két bia mới đúng

Người đàn ông xách một két bia thì sai, xách hai két bia mới đúng

Nếu đã uống thì đừng uống ít, ý tôi nói ở đây là nước lọc ấy.