Người mà còn thua cả chó, lâu lắm rồi mới thấy

Người mà còn thua cả chó, lâu lắm rồi mới thấy

Người mà còn thua cả chó, lâu lắm rồi mới thấy

Comment ảnh này để chửi khéo léo lũ bạn thân.

Meme liên quan: