Người mặt mèo tay ôm ngực khóc lóc đau đớn

Người mặt mèo tay ôm ngực khóc lóc đau đớn

Người mặt mèo tay ôm ngực khóc lóc đau đớn

Chắc cậu ta phải đau buồn lắm đây.

Meme liên quan: