Người chị xinh thật nhưng răng khểnh xước kèn

Người chị xinh thật nhưng răng khểnh xước kèn

Người chị xinh thật nhưng răng khểnh xước kèn

Có để ý là các nghệ sỹ thổi kèn không ai có răng khểnh không?

Meme liên quan: