Nguồn gốc các nhân vật trong Among Us

Nguồn gốc các nhân vật trong Among Us

Nhìn giống quá đúng không? Đây là 4 nhân vật trong series chương trình dành cho trẻ em của nước Anh tên là Teletubbies. 4 đứa trẻ nhiều màu sắc này có tên là: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po. ảnh nhân vật trong Among Us 4 đứa trẻ

Xem thêm: