Nguy rồi nguy rồi, chính là cảm giác này - gấu trúc chảy máu mũi

Nguy rồi nguy rồi, chính là cảm giác này - gấu trúc chảy máu mũi

Cảm giác xem một cái gì đó rất đen tối.

Xem thêm: