Nhà giả trân - cuốn sách không ai bán vẫn chạy

Nhà giả trân - cuốn sách không ai bán vẫn chạy

Dành cho những ai đó hay giả vờ và sống giả tạo.