Nhà nghèo thì im mồm vào

Nhà nghèo thì im mồm vào

Khi bạn nghèo bạn nói cái méo gì cũng sai và không có ai tin bạn.

Xem thêm: