Nhà tiên tri Phương Hằng ngồi ở bàn làm việc đeo kính râm với quả cầu tiên tri trên bàn

Nhà tiên tri Phương Hằng ngồi ở bàn làm việc đeo kính râm với quả cầu tiên tri trên bàn

Nhà tiên tri Phương Hằng ngồi ở bàn làm việc đeo kính râm với quả cầu tiên tri trên bàn

Nhà tiên tri thổi bay cả showbiz Việt.