Nhà tôi 3 đời nghiêm túc đến đời tôi thì tấu hài

Nhà tôi 3 đời nghiêm túc đến đời tôi thì tấu hài

Nhà tôi 3 đời nghiêm túc đến đời tôi thì tấu hài

3 con rồng dữ tợn và 1 con rồng ngáo ngơ.