Nhân cách thứ 2 của mình làm đấy, không phải mình đâu bạn ơi

Nhân cách thứ 2 của mình làm đấy, không phải mình đâu bạn ơi

Làm ơn đi hãy nghe mình nói đã, sự việc không phải như vậy đâu.

Xem thêm: