Nhân danh chị ong nâu nâu nâu tao sẽ đập chết con đĩ mẹ mày

Nhân danh chị ong nâu nâu nâu tao sẽ đập chết con đĩ mẹ mày

Nhân danh chị ong nâu nâu nâu tao sẽ đập chết con đĩ mẹ mày

Vì suốt ngày cứ hỏi chị ong nâu bay đi đâu.

Meme liên quan: