Nhân vật kiếm hiệp cầm máy chụp ảnh nhìn thấu hồng trần

Nhân vật kiếm hiệp cầm máy chụp ảnh nhìn thấu hồng trần

Không những nhìn thấu hồng trần mà còn lưu giữ lại được hồng trần ấy nữa.

Xem thêm: