Nhân vật kiếm hiệp cầm súng ống loại siêu khủng

Nhân vật kiếm hiệp cầm súng ống loại siêu khủng

Với khẩu thần công này thì một mình ta chấp cả bang phái.

Xem thêm: