Nhân vật kiếm hiệp đội mũ đeo kiếm nói cáo từ

Nhân vật kiếm hiệp đội mũ đeo kiếm nói cáo từ

Cách để chào hoặc rút lui khỏi một cuộc chơi sao cho nó cool ngầu.

Xem thêm: