Nhân vật phim cổ trang cầm súng chĩa thẳng vào mặt

Nhân vật phim cổ trang cầm súng chĩa thẳng vào mặt

Nhân vật phim cổ trang cầm súng chĩa thẳng vào mặt

Tất cả bỏ kiếm xuống, súng đây.

Xem thêm: