Nhân vật phim cổ trang cười một cách cam chịu

Nhân vật phim cổ trang cười một cách cam chịu

Nhân vật phim cổ trang cười một cách cam chịu

Cười cho có với người ta chứ không hề vui vẻ chút nào.

Meme liên quan: