Nhân viên không xinh, pay điện máy xanh

Nhân viên không xinh, pay điện máy xanh

Nếu bạn là nhân viên Điện Máy Xanh vào đây tải ảnh này, rất vinh hạnh được phục vụ.