Nhất tự simp ngu, bán tự wibu, gái gú phù du, waifu bất tử

Nhất tự simp ngu, bán tự wibu, gái gú phù du, waifu bất tử

Nhất tự simp ngu, bán tự wibu, gái gú phù du, waifu bất tử

Team waifu có vẻ đông đúc và hùng mạnh nhất thời điểm này.

Meme liên quan: