Nhìn là biết ngay đó là một tiện tì cố chấp

Nhìn là biết ngay đó là một tiện tì cố chấp

Bổ cung không thèm chấp nhặt một tiện tì cố chấp như nhà ngươi.

Xem thêm: