Nhmư bmuồi - như buoi - cheems đưa 2 tay dislike

Nhmư bmuồi - như buoi - cheems đưa 2 tay dislike

Thật vinh hạnh vì vì được một con chó chê như bòi?

Xem thêm: