Nhỏ dầu gió xanh vào mắt

Nhỏ dầu gió xanh vào mắt

Chỉ có giầu dó mới chấm dứt và thanh tẩy được cơn đau mắt này.

Xem thêm: