Nhún vai nói bày tỏ sự khó hiểu của bản thân

Nhún vai nói bày tỏ sự khó hiểu của bản thân

Nhún vai nói bày tỏ sự khó hiểu của bản thân

Đôi khi chính mình cũng không hiểu nổi mình.

Meme liên quan: