Những chú chim kêu moi moi moi moi moi

Những chú chim kêu moi moi moi moi moi

Khi mà bạn đi đâu cũng thấy moi.

Xem thêm: