Nhưng có 1 điều em cần phải nhớ thời đại này thằng nào cũng văn vở

Nhưng có 1 điều em cần phải nhớ thời đại này thằng nào cũng văn vở

Chỉ có mấy thằng giàu sụ nó mới nói ngắn gọn mà thôi.