Những đôi môi đang hút thuốc là những đôi môi đang thiếu tiền

Những đôi môi đang hút thuốc là những đôi môi đang thiếu tiền

Những đôi môi đang hút thuốc là những đôi môi đang thiếu tiền

Chứ thiếu nụ hôn cái quái gì.