Ninja LEAD chạy xe bốc lửa giữa mùa hè

Ninja LEAD chạy xe bốc lửa giữa mùa hè

Ninja LEAD chạy xe bốc lửa giữa mùa hè

Mùa này ra đường không khác gì Ghost Rider!