Ninja Uchiha Khá Bảnh chửi đmm ảo thuật đấy

Ninja Uchiha Khá Bảnh chửi đmm ảo thuật đấy

Ninja Uchiha Khá Bảnh chửi đmm ảo thuật đấy

Nguồn gốc câu chửi huyền thoại đmm ảo thật đấy là đây chăng?

Meme liên quan: