Nở một nụ cười khinh bỉ

Nở một nụ cười khinh bỉ

Trước những trường hợp ai đó thể hiện độ ngu của họ.

Xem thêm: