Nó tốt với mày không có nghĩa là nó thích mày

Nó tốt với mày không có nghĩa là nó thích mày

Nó tốt với mày không có nghĩa là nó thích mày

Đừng lầm tưởng nó yêu mình trong khi mình chưa là gì của nó.

Meme liên quan: