Nobita chửi Doraemon lượn mẹ mày đi

Nobita chửi Doraemon lượn mẹ mày đi

Lượn mẹ mày đi, chỉ được cái xàm lon, bốc phét là giỏi.

Xem thêm: