Nobita cười buồn nói trước khi từ bỏ, tôi đã từng rất chân thành

Nobita cười buồn nói trước khi từ bỏ, tôi đã từng rất chân thành

Nobita cười buồn nói trước khi từ bỏ, tôi đã từng rất chân thành

Ai rồi cũng phải chia tay mối tình của mình thôi.

Meme liên quan: