Nobita nói chó là bạn, đéo phải tôi

Nobita nói chó là bạn, đéo phải tôi

Nobita nói chó là bạn, đéo phải tôi

Ủa rồi cuối cùng chó là bạn hay chó là bạn?

Meme liên quan: