Nobita nói thế thì đỡ thế lon nào được

Nobita nói thế thì đỡ thế lon nào được

Xem thêm: