Nói điều gì bẩn bẩn với em đi, mồm em thối vcl

Nói điều gì bẩn bẩn với em đi, mồm em thối vcl

Đời thực không như ngôn tình trên phim và trong truyện tranh đâu.