Nói ít thôi, vạch bướm ra

Nói ít thôi, vạch bướm ra

Nói ít thôi, vạch bướm ra

Cách tốt nhất để khiến đối phương ngưng cãi vã cố chấp.

Meme liên quan: