Nói không lên lời rồi, đau ở trong tim đây này

Nói không lên lời rồi, đau ở trong tim đây này

Đau tim đến nỗi không nói được gì luôn.

Xem thêm: