Nói không nên lời rồi, đau ở trong tim này

Nói không nên lời rồi, đau ở trong tim này

Đeo cặp đỏ, tay ôm tim, khóc hu hu.

Xem thêm: