Nữ ca sĩ hát chữ Quê

Nữ ca sĩ hát chữ Quê

Quê quá bạn ơi không biết trốn vào đâu cho hết nhục.