Nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc

Nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc

Cười giả tạo, lấy tay banh miệng để cười