Nước đi này tại hạ không thể lường trước được

Nước đi này tại hạ không thể lường trước được

Nước đi cao tay quá khiến tại hạ ngỡ ngàng.

Xem thêm: