Nước lon em này chan cơm húp vội cũng được ba bát

Nước lon em này chan cơm húp vội cũng được ba bát

Như thế này mà các ông vẫn còn chê được, nói thật nước lon em này chan cơm húp vội tôi còn được ba bát.

Xem thêm: