Nước mắt em rơi là thật, nỗi buồn em kể là xạo

Nước mắt em rơi là thật, nỗi buồn em kể là xạo

Câu chuyện nãy giờ bảo sao nghe nó cứ ảo ảo.

Xem thêm: