Ở đây chúng tôi không làm thế - anh da đen nói

Ở đây chúng tôi không làm thế - anh da đen nói

Chúng tôi không làm những trò hề như thế này. Anh da đen nói.

Xem thêm: