Ôi dồi vỗ tay chí lí quá

Ôi dồi vỗ tay chí lí quá

Nghe hư cấu nhưng lại rất thuyết phục. Vỗ tay! Vỗ tay!

Xem thêm: