Ôi Khá Bảnh buồn rồi, cố gắng lần sau nhé

Ôi Khá Bảnh buồn rồi, cố gắng lần sau nhé

Hãy cố gắng lần sau để được làm Bảnh vui nhé.

Xem thêm: