Ôm ngực nói tim ngộ đau lắm

Ôm ngực nói tim ngộ đau lắm

Ôm ngực nói tim ngộ đau lắm

Đau ở đây này, meow meow.

Meme liên quan: