Ông Đaruto, tổ trưởng thôn làng Konoha

Ông Đaruto, tổ trưởng thôn làng Konoha

Phải tôi tôi triển khai các bí thuật cho mấy phát.