Ông đầu trọc nói tao là trò đùa của mày à

Ông đầu trọc nói tao là trò đùa của mày à

Ông đầu trọc nói tao là trò đùa của mày à

Mày nghĩ tao là chú hề chắc?

Meme liên quan: